ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลองกอง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ทำกิจกรรม : 30 กรกฏาคม 2557
สถานที่ : ณ ห้องประชถม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลองกอง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมเจรจาประกอบด้วยผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด การค้าภายในจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซีสเทม (เทสโก้โลตัส) ผู้ค่าส่งตลาดไท และเกษตร 3 จังหวัดภาคใต้ 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 34 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลองกอง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
นาย สุเกียรติ กิตติธรรมโชติ
629/1 ถนน นวมินทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 02-797-9000 โทรสาร 02-345-6788 เว็บไซต์ http://www.tescolotus.com/home
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนราธิวาส
มูหาหมัดรอซากี เจ๊ะอุเซ็ง
145/4 หมู่ 5 ตำบล ลุโบะสาวอ อำเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส 96170
โทรศัพท์ 081-5846544 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557
ปริมาณรวม : 300.000 ตัน

หมายเหตุ : บรรจุใส่ตระกร้าพลาสติก ราคาตามภาวะตลาด โดยจะตกลงกันเป็นคราวๆ (ราคาขณะทำสัญญา ขนาดกลาง กก.ละ 20 บาท) **ไม่มีการส่งมอบเนื่องจากผลผลิตไม่พอลองกอง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 11 มีนาคม 2559 - 11 มีนาคม 2559

แหล่งผลิต : ปัตตานี
ปริมาณตามสัญญา : 300.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลองกอง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
นาย สุเกียรติ กิตติธรรมโชติ
629/1 ถนน นวมินทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 02-797-9000 โทรสาร 02-345-6788 เว็บไซต์ http://www.tescolotus.com/home
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนตำบลเมาะมาวี
นาย อาหามะ เจะแว
2-พ.ย. หมู่ 6 ตำบล เมาะมาวี อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี 94160
โทรศัพท์ 087-9688273 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557
ปริมาณรวม : 100.000 ตัน

ลองกอง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :


 


แหล่งผลิต : ปัตตานี
ปริมาณตามสัญญา : 100.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลองกอง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
นาย สุเกียรติ กิตติธรรมโชติ
629/1 ถนน นวมินทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 02-797-9000 โทรสาร 02-345-6788 เว็บไซต์ http://www.tescolotus.com/home
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ยะลา จำกัด
นางสาว วิลาวัณย์ รูปแกะ
7-15 ถนน รัฐคำนึง ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-729836 ,081-0994662 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557
ปริมาณรวม : 250.000 ตัน

ลองกอง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :


 


แหล่งผลิต : ยะลา
ปริมาณตามสัญญา : 250.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลองกอง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย มะรอสือลี เจ๊ะอุเซ็ง 31 หมู่ 9 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 081-5846544 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนราธิวาส
นาย มูหาหมัดรอซากี เจ๊ะอุเซ็ง
145/4 หมู่ 5 ตำบล ลุโบะสาวอ อำเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส 96170
โทรศัพท์ 081-5846544 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557
ปริมาณรวม : 720.000 ตัน

ลองกอง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :


 


แหล่งผลิต : นราธิวาส
ปริมาณตามสัญญา : 720.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลองกอง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย มะรอสือลี เจ๊ะอุเซ็ง 31 หมู่ 9 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 081-5846544 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรนราธิวาส
มูฮำมัดอาลูวี หะยีสะอะ
หมู่ 1 ตำบล ลุโบะสาวอ อำเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส 96170
โทรศัพท์ มูอัมหมัดอาลี 083-510-8198 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557
ปริมาณรวม : 720.000 ตัน

ลองกอง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :


 


แหล่งผลิต : นราธิวาส
ปริมาณตามสัญญา : 720.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลองกอง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย สุขสันต์ บำรุง 31 หมู่ 9 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 087-1141210 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนอำเภอเมืองยะลา
นาย ดอรอฮะ เซะแง
หมู่ 3 ตำบล บันนังสาเรง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000
โทรศัพท์ 087-8763932 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557
ปริมาณรวม : 720.000 ตัน

ลองกอง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :


 


แหล่งผลิต : ยะลา
ปริมาณตามสัญญา : 720.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลองกอง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย สุขสันต์ บำรุง 31 หมู่ 9 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 087-1141210 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ยะลา จำกัด
วิลาวัณย์ รูปแกะ
7-15 ถนน รัฐคำนึง ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-729836 ,081-0994662 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557
ปริมาณรวม : 720.000 ตัน

ลองกอง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :


 


แหล่งผลิต : ยะลา
ปริมาณตามสัญญา : 720.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลองกอง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาง นฤมล จุติผล 31 หมู่ 9 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 089-0389619 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนตำบลเมาะมาวี
อาหามะ เจะแว
2-พ.ย. หมู่ 6 ตำบล เมาะมาวี อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี 94160
โทรศัพท์ 087-9688273 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557
ปริมาณรวม : 720.000 ตัน

ลองกอง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :


 


แหล่งผลิต : ปัตตานี
ปริมาณตามสัญญา : 720.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลองกอง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นางสาว ชัชฎา จินากลึง 31 หมู่ 9 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนตำบลเมาะมาวี
นาย อาหามะ เจะแว
2-พ.ย. หมู่ 6 ตำบล เมาะมาวี อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี 94160
โทรศัพท์ 087-9688273 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557
ปริมาณรวม : 720.000 ตัน

ลองกอง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 สิงหาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :


 


แหล่งผลิต : ปัตตานี
ปริมาณตามสัญญา : 720.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า