ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย "ลองกอง"

วันที่ทำกิจกรรม : 1 สิงหาคม 2557
สถานที่ : ณ กรมการค้าภายใน ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย "ลองกอง"  ณ กรมการค้าภายในราคาตามภาวะตลาด (ขณะทำสัญญา กก.ละ 25 บาท) ชำระเป็นเงินสด ส่งมอบที่ตลาดมีนบุรี


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 20 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลองกอง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาง จันท์นิภา สถิรปัญญา 521 หมู่ 18 ซอย 15 ถนน สีหบุรานุกิจ แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 081-8288208 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนอำเภอบันนังสตา
ทัศนีย์ พันธืพงศ์
หมู่ 6 ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา 95130
มือถือ 090-180-1942
ระยะเวลาส่งมอบ : 2 สิงหาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2557
ปริมาณรวม : 4.000 ตัน

ลองกอง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 15 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2562

แหล่งผลิต : ยะลา
ปริมาณตามสัญญา : 4.000 ตัน