ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลำไย

วันที่ทำกิจกรรม : 4 เมษายน 2558
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทศบาลเวียงยอง ตำบล เวียงยอง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

จังหวัดลำพูนได้กำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงาน "แอ่วลำพูน เมืองวัฒนธรรม เมืองลำไย เมืองแห่งความสุข" ภายในงานมีกิจกรรมด้านการตลาดลำไย มีการจัดเสวนาการเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้ากับกลุ่มเกษตรกร วาสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ โดยสำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูดได้ขอความอนุเคราะห์ให้กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาดเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "ลำไยลำพูนสู่ศักยภาพ เพื่อการแข่งขัน อย่างมืออาชีพในอาเซียน" และทำการเจรจาเชื่อมโยงผ่านตลาดข้อตกลง


สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย มาโนช ไชยสุวรรณ์ 84/1 หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ประตูป่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
มือถือ 0817245940
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย ชนะ ชัยชนะ 141/1 หมู่ 3 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านโฮ่ง อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน 51130
มือถือ 089-850-2474,089-635-1519
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กรกฏาคม 2558 - 30 กันยายน 2558
ปริมาณรวม : 100.000 ตัน

ลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฏาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

  • เป็นผลสมบูรณ์ มีลักษณะคุณภาพที่ดี ไม่เน่าเสีย ไม่ซ้ำ และไม่มีตำหนิที่เห็นเด่นชัด
  • ปลอดจากศัตรูพืชและความเสียหายอันเนื่องจากศัตรูพืช และอุณภูมิต่ำ และหรืออุณภูมิสูง
  • ปลอดจากความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก
  • ปลอดจากกลิ่นแปลกปลอม ยกเว้นกลิ่นที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบเจือปนอาการ และหรือรสชาติผิดปกติ

 


แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 100.000 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นาย สมนึก ยอดดำเนิน
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำพูน จำกัด
นาย วีรเดช หลวงโปธา
17 หมู่ 1 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กรกฏาคม 2558 - 30 กันยายน 2558
ปริมาณรวม : 200.000 ตัน

ลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฏาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 200.000 ตัน
การชำระเงิน : เครดิต 15 วัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
นาย สถาพร คล้ายสิทธิ์
1468 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-067-8718 โทรสาร มือถือ 08-1733-4425
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ส่งเสริมการเกษตรป่าซาง จำกัด
นาย ธวัชชัย เมืองสุวรรณ
599/1 หมู่ 1 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ป่าซาง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน 51120
มือถือ 087-192-5019
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2558 - 31 สิงหาคม 2558
ปริมาณรวม : 250.000 ตัน

ลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2558 - 31 สิงหาคม 2558

แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 250.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า (20 กิโลกรัม/ตะกร้า)
การชำระเงิน : 15 วัน หลังส่งมอบสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
นาย สุเกียรติ กิตติธรรมโชติ
629/1 ถนน นวมินทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 02-797-9000 โทรสาร 02-345-6788 เว็บไซต์ http://www.tescolotus.com/home
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด
นาย บุญมี คันธาทอง
92 หมู่ 5 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ประตูป่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
มือถือ 053-001-290,089-954-4391
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กรกฏาคม 2558 - 30 กันยายน 2558
ปริมาณรวม : 1,000.000 ตัน

หมายเหตุ : ไม่ครบ เนื่องจากสินค้าไม่ตรงมาตราฐานของผู้ซื้อลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฏาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 1,000.000 ตัน
การชำระเงิน : 15 วัน หลังส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย จตุพล ภัสสรดิลกเลิศ 13 หมู่ - ซอย - ถนน อรชุน ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด
นาย บุญมี คันธาทอง
92 หมู่ 5 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ประตูป่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
มือถือ 053-001-290,089-954-4391
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กรกฏาคม 2558 - 30 กันยายน 2558
ปริมาณรวม : 20.000 ตัน

หมายเหตุ : ไม่สามารถส่งได้ เนื่องจากราคาสูงไม่สามารถทำการตลาดในจังหวัดนครสวรรค์ได้ลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฏาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 20.000 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ไชน่า จิงกว๋อหยวน อมพอร์ต เอ็กพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
นาย Wu (อู๋) Yi (อี้)
8/28 หมู่ - ซอย อาคารประสานมิตรคอนโดมิเนียม ชั้น 6 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนน - แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
มือถือ 094-609-8080,081-170-9006
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย ทองคำ ยศปัน 50 หมู่ 2 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ป่าซาง อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน 51120
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กรกฏาคม 2558 - 30 กันยายน 2558
ปริมาณรวม : 100.000 ตัน

ลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฏาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 100.000 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย สุพัฒน์ ดวงวะนา 33/4 หมู่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ประตูป่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย อุดม สุนัลหงษ์ 394 หมู่ 1 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านโฮ่ง อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน 51130
ระยะเวลาส่งมอบ : 31 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559
ปริมาณรวม : 200.000 ตัน

ลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฏาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 200.000 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด