ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การอบรมเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง" และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลำไย จังหวัดลำพูน

วันที่ทำกิจกรรม : 21 เมษายน 2558
สถานที่ : ณ ล้งเฮียตั้ม ตำบล ประตูป่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

การอบรมเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง" และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลำไย จังหวัดลำพูน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและเชื่อมโยงประกอบด้วย ผู้ค่าส่งในตลาดไท เกษตรกรผู้ปลูกลำไย 


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 71 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย บุญส่ง แจ้งแสง ร้านมิ้นไอซ์ (ตลาดไท) 50/20 หมู่ 7 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
มือถือ 086-759-1922
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ร้านยิ่งรวยรุ่งกิจ (ล้งเฮียตั้ม)
จันทร์เพ็ญ พรหมมณี
1/3 หมู่ 3 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ประตูป่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
มือถือ 084-368-5131
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กรกฏาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2559
ปริมาณรวม : 6,072.500 ตัน

ลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฏาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

  • เป็นผลสมบูรณ์ มีลักษณะคุณภาพที่ดี ไม่เน่าเสีย ไม่ซ้ำ และไม่มีตำหนิที่เห็นเด่นชัด
  • ปลอดจากศัตรูพืชและความเสียหายอันเนื่องจากศัตรูพืช และอุณภูมิต่ำ และหรืออุณภูมิสูง
  • ปลอดจากความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก
  • ปลอดจากกลิ่นแปลกปลอม ยกเว้นกลิ่นที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบเจือปนอาการ และหรือรสชาติผิดปกติ

 


แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 6,072.500 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้าขาว (11.5 กิโลกรัม) / ตะกร้าใหญ่ (15/17/20 กิโลกรัม)
การชำระเงิน : เงินสด หรือ เครดิต 7 วัน หลังส่งมอบ

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ยิ่งรวยรุ่งกิจ (ล้งเฮียตั้ม)
นาย จันทร์เพ็ญ พรหมมณี
1/3 หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ประตูป่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
มือถือ 084-368-5131
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย พิเชษฐ์ อูปอิ่น 40 หมู่ 12 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน 51130
มือถือ 089-265-9344
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กรกฏาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2559
ปริมาณรวม : 724.500 ตัน

ลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฏาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2559

แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 724.500 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้าขาว (11.5 กิโลกรัม) / ตะกร้าใหญ่ (15/17/20 กิโลกรัม)
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ยิ่งรวยรุ่งกิจ (ล้งเฮียตั้ม)
นาย จันทร์เพ็ญ พรหมมณี
1/3 หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ประตูป่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
มือถือ 084-368-5131
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย ไพรรัตน์ สุรินทร์ 233 หมู่ 1 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล หนองยวง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัด ลำพูน 51120
มือถือ 081-026-8895
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กรกฏาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2559
ปริมาณรวม : 603.750 ตัน

ลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฏาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2559

แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 603.750 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้าขาว (11.5 กิโลกรัม) / ตะกร้าใหญ่ (15/17/20 กิโลกรัม)
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ยิ่งรวยรุ่งกิจ (ล้งเฮียตั้ม)
นาย จันทร์เพ็ญ พรหมมณี
1/3 หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล ประตูป่า อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
มือถือ 084-368-5131
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย สมบูรณ์ รูปโฉม 509/13 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ป่าตัน ตำบล ป่าตัน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300
มือถือ 061-323-9115
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กรกฏาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2559
ปริมาณรวม : 603.750 ตัน

ลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฏาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2559

แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 603.750 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้าขาว (11.5 กิโลกรัม) / ตะกร้าใหญ่ (15/17/20 กิโลกรัม)
การชำระเงิน : เงินสด