ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การอบรมเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง" และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลำไย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ทำกิจกรรม : 22 เมษายน 2558
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ตำบล หนองตอง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่

การอบรมเรื่อง "การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง" และการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลำไย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและเชื่อมโยงประกอบด้วย ผู้ค่าส่งในตลาดไท เกษตรกรผู้ปลูกลำไย


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 82 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
โกเล็กพืชผล (ล้งโกเล็กพืชผล)
นาย พงศ์ภัทร์ เตียววิทวัส
102/1 หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล หนองตอง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50340
มือถือ 081-706-3491
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย พิภพ จันทร์แก้ว 125 หมู่ 7 ตำบล หนองตอง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50340
มือถือ 08-2624-5185
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กรกฏาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2559
ปริมาณรวม : 12.000 ตัน

ลำไย

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฏาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2559

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

  • เป็นผลสมบูรณ์ มีลักษณะคุณภาพที่ดี ไม่เน่าเสีย ไม่ซ้ำ และไม่มีตำหนิที่เห็นเด่นชัด
  • ปลอดจากศัตรูพืชและความเสียหายอันเนื่องจากศัตรูพืช และอุณภูมิต่ำ และหรืออุณภูมิสูง
  • ปลอดจากความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก
  • ปลอดจากกลิ่นแปลกปลอม ยกเว้นกลิ่นที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบเจือปนอาการ และหรือรสชาติผิดปกติ

 


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 12.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า (20/23 กิโลกรัม)
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ลำไย
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
โกเล็กพืชผล (ล้งโกเล็กพืชผล)
นาย พงศ์ภัทร์ เตียววิทวัส
102/1 หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล หนองตอง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50340
มือถือ 081-706-3491
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาย สุภาพ ขาววรรณา 133 หมู่ 8 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล หนองตอง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50340
มือถือ 087-177-2528
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กรกฏาคม 2558 - 31 กรกฏาคม 2559
ปริมาณรวม : 22.000 ตัน

ลำไย

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : เป็นผลสมบูรณ์ มีลักษณะคุณภาพที่ดี ไม่เน่าเสีย ไม่ช้ำ และไม่มีตำนิที่เห็นเด่นชัด ปลอดภัยจากศัตรูพืชและความเสียหายอันเนื่องจากศัตรูพืช และอุณหภูมิต่ำ-สูง ปลอดจกความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก ปลอดจากกลิ่นแปลกปลอม ยกเว้นกลิ่นที่เกิดจากการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 22.000 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด