ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวิชัย โภชนกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ หลาดใต้โหนด บ.จันนา ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

วันที่ : 19 มิ.ย. 59

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 นายวิชัย โภชนกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ หลาดใต้โหนด บ้านจันนา ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

          สำหรับพิธีเปิดตลาดต้องชม “หลาดใต้โหนด” วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 นี้ เริ่มจากเวลา 08.30-09.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 09.30-10.15 น. คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เดินทางถึงบริเวณ “หลาดใต้โหนด” หมู่ที่ 4 บ้านจันนา ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 10.15-12.00 น. ชมการแสดงต้อนรับ และแถลงข่าวเปิดตลาดต้องชม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานของตลาด (น.ส.ประไพ ทองเชิญ) รายงานประวัติความเป็นมาของ “หลาดใต้โหนด”  โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานของตลาด คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนจังหวัดพัทลุง ส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมงานพิธีเปิดตลาดต้องชมในครั้งนี้

          ตลาดใต้โหนด ก่อเกิดขึ้น ณ บ้านเกิดของคุณกนกพงศ์  สงสมพันธุ์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี 2539 ซึ่งหลังจากการเสียชีวิตของท่านในปี 2549 คุณนิยุติ  สงสมพันธุ์ (พี่ชาย) ได้เริ่มจากจุดเล็กๆ หวังแค่เพียงให้บ้านหลังนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เป็นสถานที่อ่านหนังสือสุดเงียบสงบของเด็กๆ และชาวบ้านในหมู่บ้าน พร้อมทั้งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศิลปะ แต่ต่อมาได้มีโครงการตลาดท้องถิ่นซึ่งให้ชาวบ้านในพื้นที่นำสินค้าปลอดสารพิษพร้อมทั้งอาหารพื้นเมืองมาจำหน่าย แรกเริ่มนั้น มีร้านค้าเพียงไม่กี่สิบร้าน แต่ปัจจุบันมีร้านค้ามากเกือบ 100 ร้าน โดยมีการจำหน่าย ผักสด ผลไม้สด อาหารพื้นเมือง และขนมพื้นเมืองที่หารับประทานได้ยาก รวมทั้งสินค้าแฮนด์เมคอันเป็นเอกลักษณ์ โดยอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ กินดี มีสุข ซึ่งจะสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตภูมินิเวศน์ ป่า นา เล ของชาวใต้ได้อย่างสมบูรณ์

เข้าชม 425 ครั้ง