ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง อ.เมือง จ.พิจิตร

วันที่ : 2 ก.ค. 59

          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.30 น. นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง อ.เมือง จ.พิจิตร โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมเปิดงานตลาดต้องชม ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นตลาดต้องชม ตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นแห่งแรกของจังหวัดพิจิตร อีกทั้งเพื่อสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศ โดยใช้ตลาดนัดชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย และเป็นเครื่องมือในการขยายช่องทางการตลาด ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยได้กำหนดเป้าหมายการเปิดตลาดต้องชมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

          ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง  เกิดจากแนวคิดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ช่วงปิดเทอม “ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง” เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 จึงถึงปัจจุบัน ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการมาติดต่อกันมาจนย่างเข้าสู่ปีที่ 7 แล้ว เปิดให้บริการขึ้นที่บริเวณถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ทุกเช้าวันเสาร์เพื่อให้เด็กๆ รวมทั้งครูและผู้ปกครองนำผลผลิตที่มีในครัวเรือน หรือผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้านมาทำการค้าขาย ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และฝึกหารายได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนได้นำสินค้ามาจำหน่าย หารายได้ในช่วงวันหยุดและยังเป็นการสร้างเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยสินค้าที่นำมาจำหน่าย ส่วนใหญ่เป็นพืชผลทางการเกษตร อาหารการกิน ที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนปลูกไว้และจำหน่าย เวลาจำหน่ายของตลาดนี้เพื่อน้องเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ 05.30 – 09.30 น. จำนวนแผงที่มีจำหน่ายในตลาดจำนวน 100 แผง

          นอกจากการเปิดทำเลค้าขายให้กับเยาวชนแล้ว ยังเปิดให้มีพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงออกถึงความเป็นไทย ด้วยการแสดงดนตรีไทยอีกด้วย

เข้าชม 292 ครั้ง