ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์) เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดถนนคนเดินไทหล่ม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

วันที่ : 16 ก.ค. 59

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 19.00 น. นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดถนนคนเดินไทหล่ม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนคนเดินไทหล่ม โดยมี นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับ และมีหน่วยงานเข้าร่วมประกอบด้ว่ยภาคธุรกิจเอกชน อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายอำเภอหล่มสัก ฯลฯ ร่วมพิธี ณ หอนาฬิกา ถนนคนเดินไทหล่ม อำเภอหล่มสัก

          ถนนคนเดินไทหล่ม ตั้งอยู่ที่ถนนรณกิจ อำเภอหล่มสัก ตลอดสองฟากฝั่งถนนสายรณกิจนี้ยังคงเป็นบ้านเรือนไม้โบราณ 2 ชั้น ตั้งเรียงรายซึ่งถือว่าเป็นถนนสายเก่าแก่ของอำเภอหล่มสัก ทุกเย็นวันเสาร์ เวลา 17.00-22.00 น. มีแผงค้าจำนวน 120 แผง พ่อค้าแม่ค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอำเภอหล่มสักจะมาตั้งร้านค้าเรียงรายตลอดถนนเส้นนี้ จำหน่ายอาหารพื้นเมืองที่หารับประทานยาก อาทิ ขนมจีนไทหล่ม ปิ้งไก่ข้าวเบือ ข้าวหลามพญาลืมแกง ฯลฯ สินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าทำมือของชาวบ้านที่สามารถซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึก นอกจากนี้ ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรม ซุ้มสาธิตการตีมีดโบราณ จากกลุ่มตีมีดบ้านใหม่ ที่สืบทอดช่างฝีมือมานานนับ 100 ปี จากช่างชาวเวียงจันทร์ การแสดงดนตรีพื้นเมือง มีกิจกรรมรำวงย้อนยุค ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวร่วมรำวงอย่างสนุกสนาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองหล่มสัก โทรศัพท์ 0 5670 1060

------------------------------------------------------------------------

คลิกดูข้อมูลโปรไฟล์และรูปภาพตลาดถนนคนเดินไทหล่ม ได้ที่ http://mwsc.dit.go.th/viewFreshMarket.php?id=24701&page=1#.V5G9RzWHf54

เข้าชม 409 ครั้ง