ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสมุนไพรผ่านตลาดข้อตกลง จังหวัดสระแก้ว

วันที่ : 8 ก.ค. 59

                        การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสมุนไพรผ่านตลาดข้อตกลง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เพื่อเพิ่มช่องทางเลือกในการจำหน่าย และสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายผลผลิตให้เกษตรกร โดยเชื่อมโยงให้มีการเจรจาตกลงซื้อขายสินค้าสมุนไพรและต้นพันธุ์สมุนไพร ระหว่างโรงพยาบาลวังน้ำเย็นกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05  

เข้าชม 371 ครั้ง