ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวิชัย โภชนกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดสวนปาล์มธารโต อ.ธานโต จ.ยะลา

วันที่ : 31 ก.ค. 59

          วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 นายวิชัย โภชนกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดตลาด นายกู้เกียรติ วงษ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับ และนางสาวฉัตรสุดา ชุมแสง กล่าวรายงาน เปิดตลาดต้องชม ตลาดสวนปาล์มธารโต เน้นให้เกิดการสร้างงานในชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน ลงทุนในท้องถิ่น เชื่อมต่อไปยังเศรษฐกิจมหาภาค โดยตลาดสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและ สินค้า OTOP เช่นน้ำพริกดอกดาหลา ปลาส้มคอกช้าง แกงบุก ปลาบึกทอดขมิ้นขนมต้มยาง ขนมเทียน ขนมนิบ๊ะ. กาแฟตำมือธารโต เป็นต้น

เข้าชม 363 ครั้ง