ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดต้องชม ณ ตลาดถนนวันวานเมืองลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

วันที่ : 6 ส.ค. 59

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น. นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดต้องชม ตลาดถนนวันวานเมืองลับแล ณ พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล  ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

          ตลาดถนนวันวานเมืองลับแล  เป็นตลาดนัดชุมชนตั้งอยู่บริเวณถนนวันวานในพื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเปิดทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น.จนถึง 21.00 น. มีแผงค้าไว้บริการทั้งสิ้น 72 แผงค้า โดยนายกเทศบาลศรีพนมมาศต้องการให้ชาวบ้านได้มีรายได้ และมาพบปะกัน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมเมืองลับแล โดยเฉพาะผ้าซิ่นเสื้อผ้าทอ และผ้าทอปักลายแบบลับแลที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง รวมทั้ง พืชผัก ผักพื้นบ้าน ข้าวปลอดสาร ข้าวอินทรีย์ ผลไม้ ทุเรียนหลง-หลินลับแล ลองกอง ลางสาด เงาะ มังคุด มะไฟ มะยงชิด กล้วยน้ำว้า ฝรั่ง ซึ่งเป็นผลิตผลของชาวนาชาวสวน อาหารพื้นถิ่นเมืองลับแล เช่น ข้าวพันผัก หมี่พัน ข้าวแคบ รวมทั้งขนมไทยโบราณ ลอดช่องเค็ม ขนมขี้หนู ข้าวต้มมัด ข้าวตู ผักกาดดอง ไม้กวาดตองกง เครื่องจักรสาน สินค้าOTOP ฯลฯ รวมไปถึงอาหารทานเล่น สินค้าทางการเกษตรอีกมากมาย ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เลือกซื้อหากัน ตามวิถีของชาวลับแล

เข้าชม 397 ครั้ง