ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดเทศบาลตำบลกมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

วันที่ : 17 ส.ค. 59

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 นางสาวอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดต้องชม” ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ณ ตลาดเทศบาลตำบลกมลาไสย ถนนสัญจรราชกิจ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายณรงค์ คูธนพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวอำเภอกมลาไสยร่วมให้การต้อนรับ

          ตลาดเทศบาลตำบลกมลาไสย ในปี 2547  เทศบาลตำบลกมลาไสย  ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาล  ซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่าตั้งอยู่ใจกลางชุมชนเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ และสนองนโยบายการเป็นเมืองน่าอยู่ของจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงได้มีการเช่าพื้นที่ดังกล่าวจากราชพัสดุจังหวัดกาฬสินธุ์และจัดหางบประมาณมาปรับปรุงเป็นอาคารพาณิชย์จำนวน30ห้องก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จำนวน  30  ห้อง  และจัดทำเป็นสถานที่ลานคอนกรีตสำหรับจำหน่ายสินค้าและอาหารในตอนเย็นเปิดเป็นตลาดโต้รุ่ง โดยเปิดให้ประชาชนนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายตั้งแต่เวลา 15.00 น. -  21.00 น.  ทุกวัน  มีแผงจำหน่ายอาหารประเภทต่างๆ  200-300  แผง สินค้าที่วางจำหน่ายใน “ตลาดต้องชม” ที่เป็น เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน ประเภท สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผักปลอดภัย อาหารพื้นบ้าน อาหารสด อาหารประเภทปิ้งย่าง อาหารปรุงเสร็จ ผัก ผลไม้  ขนมหวาน ตลอดจนสินค้าประเภทเบ็ดเตล็ด

เข้าชม 256 ครั้ง