ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดน้ำลาวเวียง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

วันที่ : 21 ส.ค. 59

          เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม แห่งที่ 2 ของจังหวัดสระบุรี และเป็นแห่งที่ 69 ของประเทศ ที่ตลาดน้ำลาวเวียงวัดตะเฆ่ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ซึ่งเป็นตลาดชุมชุนที่สะท้อนวิถิชีวิตแบบเรียบง่ายริมแม่น้ำป่าสักมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แนวทางประชารัฐ โดยงานด้านเศรษฐกิจที่มุ่งแก้ปัญหาชีวิตปากท้องประชาชน ตลอดจนการช่วยเหลือ sme สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่มุ่งเน้นความเข็มแข็งของเศรษฐกิจท้องถิ่น และจังหวัดสระบุรีได้รับการสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน ในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชนตามโครงการตลาดต้องชม ในการส่งเสริมช่องทางในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าชุมชน เพื่อให้สามารถนำสินค้าของชุมชนไปสู่มือผู้บริโภคได้โดยตรง ซึ่งก่อนหน้านี้ทางจังหวัดสระบุรีได้ทำการเปิดตลาดต้องชมแห่งแรกของจังหวัดสระบุรี ที่บริเวณตลาดต้าน้ำต้นตาล ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี และในครั้งนี้การเปิดตลาดต้องชมที่ตลาดน้ำลาวเวียงวัดตะเฆ่ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ถือเป็นแห่งที่ 2 ของจังหวัดสระบุรีและเป็นแห่งที่ 69 ของประเทศ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในมีเป้าหมายในการเปิดตลาดต้องชม ภายในปี 2559 นี้จำนวน 77 แห่งทั่วประเทศ

          สำหรับตลาดต้องชมตลาดน้ำลาวเวียงวัดตะเฆ่ อ.เสาไห้ จ.สระบุรีนี้ เปิดในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งเป็นตลาดที่สะท้อนวิถีชีวิตชุมชน ที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ร่วมกันทำ โดยการนำสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนมาจำหน่ายให้กับประชาชนเพื่อเลือกกิน เลือกซื้อ และสามารถนั่งกินและพักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศริมน้ำ หรือแพริมน้ำ พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรม การละเล่นพื้นบ้าน ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนลาวเวียง มีจุดถ่ายภาพเพื่อให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเป็นที่ระลึก รวมทั้งมีการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ภายใต้สัญลักษณ์ หนูณิชย์ พาชิม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออาหารและบริโภคอาหารในราคาถูกและปลอดภัยด้วย

เข้าชม 395 ครั้ง