ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางกุลณี อิศดิศัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ กาดม้ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันที่ : 19 ส.ค. 59

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นางกุลณี อิศดิศัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ กาดม้ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

          กาดม้ง เกิดจากการรวมกลุ่มของราษฎร หมู่ที่ 6 บ้านโป่งนก หมู่ 13 บ้านโป่งนกเหนือ และหมู่ 7 บ้านแม่ตะละ ที่ต้องการสร้างร้านค้าชุมชน (กาดม้ง) เพื่อจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และในอนาคตมีโครงการสร้างศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าม้ง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง พร้อมทั้งปลูกพืชท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว รอบบริเวณกาดม้งโป่งนก เพื่อให้เป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของตำบลสันสลี (เส้นทางท่องเที่ยวดอยหมอกแดนวิไล) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เข้าชม 308 ครั้ง