ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวิชัย โภชนกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดกลางการเกษตรและห้องเย็น อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วันที่ : 28 ส.ค. 59

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 นายวิชัย โภชนกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดกลางการเกษตรและห้องเย็น อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พลโทธนะ เชียงทอง ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองอำนวยการศึกษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นางนงลักษณ์ โกสิยะพันธ์ หัวหน้ากรมการค้าภายในจังหวัดปัตตานี ร่วมเปิดตลาดต้องชม ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายและเป็นเครื่องมือในการขยายช่องทางการตลาด ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยได้กำหนดเป้าหมายการเปิดตลาดต้องชม ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เข้าชม 476 ครั้ง