ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ประชุมเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองคาย จ.หนองคาย วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันที่ : 24 ก.ค. 58


        กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด  ประชุมเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทน หจก.กอบัวพาณิชย์ ผู้แทนบริษัท เจียง รีเทล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้แทนเอ็มเอ็ม เมก้า มาร์เกต จังหวัดหนองคาย ผู้แทนสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน จังหวัดยะลา ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี  และผู้แทนกรมการค้าภายใน รวมประมาณ ๓๓ คน  

       ทั้งนี้ ได้มีการตกลงซื้อขาย และทำสัญญาข้อตกลงฯ "ลองกอง" 
ระหว่าง หจก.กอบัวพาณิชย์ บริษัท เจียง รีเทล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และเอ็มเอ็ม เมก้า มาร์เกต จังหวัดหนองคาย (ผู้ซื้อ) กับศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนฯ ตำบลบ้านแหร จังหวัดยะลา (ผู้ขาย)
จำนวน ๑ สัญญา ปริมาณรวม ๒๕ ตัน
เข้าชม 221 ครั้ง