ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ประชุมเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง ณ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด อ.ปัว จ.น่าน วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

วันที่ : 18 ธ.ค. 58
             กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ประชุมเจรจาซื้อขาย "ส้มเขียวหวานปลอดสารพิษพันธุ์สีทอง" ระหว่าง บมจ.สยามแมคโคร (ผู้ซื้อ) กับ กลุ่มแม่สินพัฒนาผลิตส้มปลอดสารพิษ (ผู้ขาย) โดยตกลงซื้อขายสินค้าดังกล่าว ปริมาณ ๑๔๔ ตัน และมูลค่าประมาณ ๓.๖๐ ล้านบาท
เข้าชม 192 ครั้ง