ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดชุมชนร่มเขียว อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ : 25 มี.ค. 59

          นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ตลาดต้องชม ตลาดชุมชนร่มเขียว  บริเวณหน้ากรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมกล่าวเปิดงานว่า ตลาดชุมชนถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างแท้จริงเป็นจุดเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นช่องทางการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงาน ให้กับคนในชุมชนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ยกระดับตลาดชุมชนให้เป็น ตลาดต้องชม โดยมีเอกลักษณ์พาณิชย์คือมีราคาเป็นธรรมและน้ำหนักเที่ยงตรง แต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งเป็นจุดเด่นที่จะดึงดูดคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ารับบริการและจับจ่ายสินค้าที่มีคุณภาพในราคาเป็นธรรม

          สำหรับการจัดงานตลาดต้องชม ตลาดชุมชนร่มเขียว เป็นนโยบายที่ส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดชุมชนเพื่อสร้างรายได้และรักษาวัฒนธรรมวิถีชุมชน ซึ่งตั้งเป้าให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นในทุกมุมเมืองเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ที่ผลิตสินค้าหัตถกรรมหรือสินค้าโอทอป และรายได้ที่เกิดขึ้นจะหมุนเวียนกลับมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

เข้าชม 412 ครั้ง