ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ กาดประตูผา จ.ลำปาง

วันที่ : 23 เม.ย. 59

          นายวุฒิชัย ดวงรัตน์  รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดต้องชม” ณ กาดประตูผา บริเวณศาลเจ้าพ่อประตูผา ถนนลำปาง-งาว อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนิน โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ตามนโยบายรัฐบาล และจังหวัดลำปาง ได้คัดเลือก กาดประตูผา เป็น “ตลาดต้องชม” แห่งแรกของจังหวัดเนื่องด้วยเป็นตลาดของชุมชนที่คนในชุมชนผลิตเอง จำหน่ายเอง เป็นการเชื่อมโยงตลาดภาคการค้ากับการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริง โดยมีนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ  นายวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง ผู้อำนวยกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมงาน

เข้าชม 441 ครั้ง