ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายสยาม ลิขิตพงศธร ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ล้านค้าชุมชนพระธาตุช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

วันที่ : 26 เม.ย. 59

          วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นายสยาม  ลิขิตพงศธร ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิด "ตลาดต้องชม ลานค้าชุมชนพระธาตุช่อแฮ" อ.เมืองแพร่ โดยมี รอง ผวจ.แพร่(นางชูสม รัตนนิตย์) กล่าวต้อนรับ และมีพระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ หน.ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ 

          กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ร่วมกับวัดพระธาตุช่อแฮ และเทศบาลตำบลช่อแฮ  ขอเชิญนักท่องเที่ยวที่เดินทางมานมัสการพระธาตุช่อแฮมาจับจ่ายใช้สอยที่ ตลาดต้องชม ตลาดลานค้าชุมชน พระธาตุช่อแฮ ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่เกิดจากการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่ทำงานบูรณาการร่วมกันเปิดตลาดต้องชมขึ้น จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะสร้างเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชาวแพร่ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งช่องทางการกระจายสินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึกจากไม้แกะสลัก ผ้าทอ เสื้อผ้าหม้อห้อม และสินค้าเกษตรกรรมเช่น ผักสด พืชสมุนไพรในท้องถิ่น กว่า 90 แผงค้า

เข้าชม 378 ครั้ง