ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวิชัย โภชนกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดหนองทะเล ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่

วันที่ : 27 เม.ย. 59           เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น.  นายวิชัย โภชนกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดหนองทะเล ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนิน โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ตามนโยบายรัฐบาล และจังหวัดกระบี่ ได้คัดเลือก ตลาดหนองทะเล เป็น “ตลาดต้องชม” แห่งแรกของจังหวัด เนื่องด้วยเป็นตลาดของชุมชนที่คนในชุมชนผลิตเอง จำหน่ายเอง เป็นการเชื่อมโยงตลาดภาคการค้ากับการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริง 

           ตลาดนัดหนองทะเล เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว สาเหตุที่ได้สร้างตลาดนัดแห่งนี้ เนื่องมาจาก คุณสมพล  ลอยชูศักดิ์ หรือ โกหล่าย อยากให้คนในตำบลหนองทะเล และตำบลใกล้เคียง ได้ซื้ออาหารและของใช้ต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกและในราคาย่อมเยา เมื่อสมัย 30 ปีที่แล้ว การซื้ออาหารข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ต้องเดินทางไปตัวเมืองและการคมนาคมในสมัยนั้นก็ไม่สะดวก นอกจากนี้โกหล่ายยังอยากให้คนในพื้นที่มีรายได้และมีอาชีพ เพราะคนส่วนใหญ่ทำประมง ทำการเกษตร ปลูกผัก ผลไม้ ทำขนมและอาหารท้องถิ่น ได้มีโอกาสนำสินค้าที่ของตัวเองผลิตมาจำหน่าย ซึ่งก็จะทำให้ชาวบ้านได้ซื้อสินค้าที่สดใหม่ ในราคาไม่แพงอีกด้วย

เข้าชม 454 ครั้ง