ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดวัดป่าเลไลยก์ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ : 30 เม.ย. 59

          เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ตลาดวัดป่าเลไลยก์ ต.รั้วใหญ๋่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายนายพรศักดิ์ แสงเจริญ พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ 

          สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี กรมการค้าภายในได้ส่งผ่านโครงการ ตลาดต้องชม ให้กับจังหวัด เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ตามโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม เป็นสถานที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้า OTOP ตลอดจนประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงมีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภค จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้พิจารณาคัดเลือกให้ตลาดวัดป่าเลไลยก์ เป็นตลาดต้องชมแห่งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องด้วยเป็นตลาดของชุมชนที่คนในชุมชนผลิตเอง และนำมาจำหน่ายด้วยตนเอง อีกทั้งสถานที่ตั้งตลาดอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี (มังกรสวรรค์) สุพรรณบุรี ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปมา สามารถแวะซื้อสินค้าพื้นบ้านติดมือกลับไปเป็นของฝากได้ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงตลาดภาคการค้ากับแหล่งท่องเที่ยว ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในระดับชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างแท้จริง

เข้าชม 315 ครั้ง