ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดจีนชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วันที่ : 7 พ.ค. 59

          เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดตลาดจีนชากแง้ว  ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

          ตลาดจีนชากแง้ว เกิดจากชาวบ้านชุมชนจีนโบราณที่อพยพมาจากทะเลอันไกลโพ้น เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่หนองชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี เกิดเป็นชุมชนไทย-จีนเล็กๆ ที่ชื่อว่า “บ้านชากแง้ว” ปัจจุบันแม้จะผ่านไปกว่า 100 ปีแล้ว แต่ชาวบ้านยังคงมีวิถีชีวิตตามแบบประเพณีวัฒนธรรมจีนโบราณที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างเหนียวแน่น และเมื่อไม่นานมานี้มีการฟื้นตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว ให้กลายเป็นถนนคนเดิน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่คุณสามารถมาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนไทย-จีน ในแบบย้อนวันวานกันได้ โดยถนนคนเดินที่ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว จะเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่ 10.00 - 20.00 น.

เข้าชม 491 ครั้ง