ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายผลไม้ผ่านตลาดข้อตกลง จังหวัดตราด

วันที่ : 26 พ.ค. 59

          การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายผลไม้ผ่านตลาดข้อตกลง ณ สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อเพิ่มช่องทางเลือกในการจำหน่าย และสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายผลผลิตให้เกษตรกร โดยเชื่อมโยงให้มีการเจรจาตกลงซื้อขายผลไม้สด (เงาะ มังคุด และสับปะรด) และผลิตภัณฑ์แปรรูป (ทุเรียน และมังคุด) ระหว่างสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตราดกับผู้รวบรวม และผู้ค้าปลีกรายใหญ่

เข้าชม 191 ครั้ง