ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโค ณ ตลาดรุ่งเจริญ ถ.สาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

วันที่ : 4 มิ.ย. 59

          เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดรุ่งเจริญ ถ.สาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  ช่วงที่ราคาสินค้าแพง โดยได้กำชับให้พ่อค้าแม่ค้าติดป้ายราคาสินค้าชัดเจน รักษาความสะอาดสดของสินค้า และพื้นที่ภายในตลาด ซึ่งภาพรวมในการตรวจวันนี้ ตลาดรุ่งเจริญเป็นตลาดสดขนาดกลาง สภาพตลาดค่อนข้างสะอาด ทุกร้านติดป้ายราคาชัดเจน 

เข้าชม 419 ครั้ง