ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

วันที่ : 4 มิ.ย. 59

          เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ

          สำหรับ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ที่ยกขึ้นเป็นตลาดต้องชมนี้ มีเอกลักษณ์พาณิชย์ คือ มีราคาเป็นธรรม และน้ำหนักเที่ยงตรง แต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งตลาดน้ำบางผึ้ง จัดตั้งขึ้นโดย ความร่วมมือของชาวบ้านร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และ อบต.บางน้ำผึ้ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนให้ชาวบ้าน มีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่นของตนเองมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และก่อให้เกิดการสร้างงานภายในชุมชน จะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มเปิดตลาดเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนถึงช่วงเย็นเป็นตลาดน้ำที่ใกล้กรุงเทพและเป็นชุมชนต้นแบบที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก

เข้าชม 444 ครั้ง