ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดวัดแสนเมืองมา ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันที่ : 8 มิ.ย. 59

          วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 17.30 น. นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดวัดแสนเมืองมา วัดแสนเมืองมา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

          การเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดวัดแสนเมืองมา  เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการจำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น สินค้า OTOP สินค้าอุปโภคบริโภค อันเป็นการกระจายรายได้ ระดับฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มกำลังซื้อให้กับระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างการท่องเที่ยวในอีกทางหนึ่ง ตลาดต้องชมวัดแสนเมืองมาจะเปิดจำหน่ายทุกวันพุธแรกของทุกเดือนโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระบรมวงศานุวงศ์ ภาพเก่าเล่าอดีตเชียงคำ การเลี้ยงเทวดาหลวงเมืองมาง การทอดผ้า การปั่นฝ้าย การตำข้าว สาธิตการทำน้ำอ้อย ชมการจัดแสดงในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน การเรียนรู้การทำโคม การตอกลายบนผ้าและกระดาษ การแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ

          นอกจากนี้ ตลาดต้องชม ตลาดวัดแสนเมืองมา ยังถือเป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์พาณิชย์ คือ การติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า มีเครื่องชั่งกลางเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงของสินค้า บริเวณตลาดมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย ซึ่งผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชมจะได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้า

เข้าชม 580 ครั้ง