ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดศิริชัย เขตบางบอน กรุงเทพฯ

วันที่ : 30 ก.ย. 59

          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดสดศิริชัย เขตบางบอน กรุงเทพฯ  ก่อนที่จะเริ่มเทศกาลกินเจ พบว่าปริมาณผลผลิตผักมีเพียงพอต่อความต้องการ แต่ราคาขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามปริมาณความต้องการที่สูงขึ้น แต่โดยภาพรวมยังถือว่าเป็นปกติ สินค้ามีเพียงพอ ไม่มีปัญหาขาดแคลน

เข้าชม 459 ครั้ง