ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กองส่งเสริมและบริหารระบตลาด จัดอบรมการใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

วันที่ : 15 ก.พ. 60

          กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด จัดอบรม เรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบตลาดข้อตกลง  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรนาเกลือ ผู้ประกอบการค้า ส่วนงานราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวิทยามาให้ความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ การแปรรูปสินค้า การตลาด และช่องทางการจำหน่ายสินค้า จาก บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิต และเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายใน

เข้าชม 385 ครั้ง