ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน ตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเกษตร ณ ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี จ.ฉะเชิงเทรา และตลาดคลองสวน 100 ปี จ.สมุทรปราการ

วันที่ : 4 มี.ค. 60

          เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย ผู้อำนวยกองส่งเสริมและบริหารระบตลาด  ตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเกษตร ณ ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี จ.ฉะเชิงเทรา และตลาดคลองสวน 100 ปี จ.สมุทรปราการ  โดยมีผู้บริหารตลาดทั้ง 2 แห่ง ให้การต้อนรับและตรวจภาวะการค้าในตลาด

เข้าชม 569 ครั้ง