ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดต้องชม ณ ตลาดเกษตร ม.อ. มหาวิทยาลยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา

วันที่ : 10 มี.ค. 60

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดต้องชม พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง อธิบดีกรมการค้าภายใน นายอำเภอหาดใหญ่ รองอธิการ ม.อ. ผู้อำนวยการสจรส. ม.อ. ผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ และแขกผู้มีเกีรติ ร่วมงานพิธีเปิดตลาดเกษตร ม.อ. เป็นตลาดต้องชมกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการตลาดเกษตร ม.อ. มหาวิทยาลยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เข้าชม 582 ครั้ง