ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดต้องชม ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

วันที่ : 28 เม.ย. 60

          เมื่อวันที่  28 เมษายน 2560  นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดต้องชม ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน  ที่บริเวณหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับและการพัฒนาถนนคนเพ็ดซะบูน นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด "ตลาดต้องชม" ถนนคนเดินเพ็ด- ซะ-บูน ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยมี นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยว และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด

          ถนนคนเดินเพ็ด- ซะ-บูน จะเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งตลาดแห่งนี้บริหารงานโดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และมีจุดเด่นดึงดูดคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเวทีการแสดง ความสามารถของศิลปิน นักเรียน เยาวชนในชุมชน กิจกรรมการต่าง ๆ ที่สำคัญสินค้าที่จำหน่ายในตลาดมีความหลากหลายทั้งผักผลไม้ตามฤดูกาล อาหาร ขนมพื้นบ้าน ที่มีรสชาติที่ดี สินค้าทำมือ ของฝาก ของที่ระลึก ราคาย่อมเยาสามารถดึงดูดคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการได้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาตลาดชุมชนแห่งนี้ ที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์พาณิชย์ และคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนโดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาด และบริเวณโดยรอบให้มีความสะอาด และสวยงาม จัดตั้งจุดถ่ายภาพ สถานที่ตั้งเครื่องชั่งกลาง ป้ายบอกทางและประชาสัมพันธ์ตลาดผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถนนคนเดินเพ็ด- ซะ-บูน จัดขึ้นทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

เข้าชม 641 ครั้ง