ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางกุลณี อิศดิศัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ บริเวณตลาดบ้านเชียง อำเภอบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ : 6 พ.ค. 60

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 นางกุลณี อิศดิศัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ บริเวณตลาดบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี และตัวแทนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมร่วมพิธีเปิดงาน เป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดอุดรธานี สถานที่ตั้งตลาดอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง คําชะโนด และทะเลบัวแดง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปมาสามารถแวะซื้อสินค้าพื้นบ้านกลับไปเป็นของฝาก ยังเป็นการเชื่อมโยงตลาดภาคการค้ากับแหล่งท่องเที่ยว เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในระดับชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยตลาดต้องชมแห่งที่ 1 ตลาดปลาสินเจริญ ที่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

เข้าชม 549 ครั้ง