ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดต้องชม ณ ตลาดถนนคนเดินกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง

วันที่ : 7 พ.ค. 60

          เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ตลาดต้องชม ตลาดถนนคนเดินกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตลาดถนนคนเดินกันตัง โดดเด่นทางด้านอัตลักษณ์ชุมชนและยังเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว อาทิ พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) สถานีรถไฟกันตัง สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์ ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง ฯลฯ

เข้าชม 519 ครั้ง