ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดคลองสวน 100 ปี จ.ฉะเชิงเทรา และตลาดคลองสวน 100 ปี จ.สมุทรปราการ

วันที่ : 13 พ.ค. 60

          เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคค 2560) ที่บริเวณด้านหน้าตลาดคลองสวน 100 ปี ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ตลาดต้องชม ตลาดคลองสวน 100 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา และตลาดคลองสวน 100 ปี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายรณชัย วิรุฬห์รัฐ พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปให้การต้อนรับและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เข้าชม 668 ครั้ง