ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายอิทธิพงษ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ : 28 พ.ค. 60

          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 น. นายอิทธิพงษ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น "ตลาดต้องชม ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์" เพื่อเป็นกลไกขยายช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สถาบันการเกษตร และผู้มีรายได้น้อย เพื่อแก้ไขปัญหาตามนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นธรรมทางการค้า และมีนางสาวฐิติมา งามทวีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน และนายชัยวัฒน์ แย้มนาค สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดต้องชม ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ดังกล่าวด้วย

เข้าชม 427 ครั้ง