ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดหม่ำช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ : 8 มิ.ย. 60

             เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน 2560 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานตลาดต้องชม ณ ตลาดหม่ำช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

เข้าชม 453 ครั้ง