ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม"ถนนคนเดินถมหมืด ถมมอ" อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

วันที่ : 9 มิ.ย. 60

            เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2560  นางวิโลวรรณ ทัพวงศ์ศรี ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายดำรงชัย เนรมิตตพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอนางรอง นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ และนายมาโนช ตันเจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ร่วมเปิดตลาดต้องชม ""ถมหมืด ถมมอ" บริเวณถนนณรงค์ดำริและถนนสืบสหการ ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยมีการจัดการแสดงเล่าขานตำนานเมืองนางรอง เมืองเก่าแก่ มีภาษาท้องถิ่นเฉพาะ ซึ่งชื่อตลาดถนนคนเดินถมหมืด ถมมอ ก็เป็นภาษาท้องถิ่นที่แปลว่า "มากมาย ถมเถ""

เข้าชม 702 ครั้ง