ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายอิทธิพงษ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ ถนนคนเดิน

วันที่ : 10 มิ.ย. 60

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  นายภาสกร บุญญลักษม์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกันเปิดตลาดต้องชม ถนนคนเดิน "ฅนกำแพง"

เข้าชม 566 ครั้ง