ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

วันที่ : 16 มิ.ย. 60

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 นางอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาเป็นประธานพิธี ร่วมกับ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำพิธีเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก มีสื่อมวลชนจากสื่อทุกแขนง ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่จำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดงาน พร้อมกับร่วมกันเดินชมตลาดเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามที่ต้องการ

         สำหรับตลาดถนนคนเดินสายวัฒนธรรมลำปาง ถือเป็นตลาดชุมชนอีกแห่งของจังหวัดลำปาง ที่มีจุดเด่นมากมายสามารถที่จะพัฒนาเป็นตลาดต้องชมได้ เนื่องด้วยตลาดแห่งนี้ เป็นทั้งแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่ มีเส้นทางถนนเชื่อมโยงถึงสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบ รวมทั้งตลาดดังกล่าวยังมีความโดดเด่นในเรื่องของสินค้าที่นำมาวางจำหน่าย ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูก ย่อมเยา มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชน เป็นตลาดวิถีคนเมืองแบบดั้งเดิมสามารถถ่ายทอดวิถีชีวิตภูมิปัญญาพื้นบ้านอันเป็นมนต์เสน่ห์ ที่จะทำให้ผู้มาเที่ยวชมเกิดความประทับใจและต้องหวนกลับมาเที่ยวชมอีกครั้ง โดยสินค้าที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดต้องชม ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมลำปาง จะมีด้วยกันหลากหลายชนิดทั้ง สินค้าของฝากของที่ระลึก OTOP ระดับ 3-5 ดาว สินค้าพื้นเมืองอาหารคาวหวาน เสื้อผ้า และสินค้าสะสมของเก่าหายาก เป็นต้น

เข้าชม 593 ครั้ง