ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางวิไลวรรณ ทัพวงค์ศรี ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ตลาดนัดสุขภาพวิถีพอเพียง ณ เขาหน่อ - เขาแก้ว เทศบาลตำบลบ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

วันที่ : 24 มิ.ย. 60

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 นางวิไลวรรณ ทัพวงค์ศรี ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ตลาดนัดสุขภาพวิถีพอเพียง ณ เขาหน่อ-เขาแก้ว เทศบาลตำบลบ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โดยมีันายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ ปลัดอำเภอ (อาวุโส) บรรพตพิสัย นายกเทศบาลตำบลบ้านแดนและส่วนราชการ ในงานดังกล่าวมีสินค้าจำหน่ายมากมาย

เข้าชม 722 ครั้ง