ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ บึงเกลือ ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ : 25 มิ.ย. 60

                        เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2560   นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ บึงเกลือ ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOP และสินค้าของชุมชน ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรในชุมชน นำสินค้ามาวางจำหน่าย  

เข้าชม 640 ครั้ง