ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดป่าไผ่ สร้างสุข อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

วันที่ : 1 ก.ค. 60

เมื่องวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ มอบป้ายตลาดต้องชม แก่ตลาดป่าไผ่ สร้างสุข จังหวัดพัทลุง โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมนายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอควนขนุน และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารของตลาดป่าไผ่ ซึ่งถือว่าเป็นตลาดชุมชนที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการอีกแห่งหนึ่ง ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น เป็นจุดเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตจากชาวบ้าน ไปสู่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีทำให้ จึงเป็นช่องทางการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในชุมชนได้

เข้าชม 875 ครั้ง