ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางวิไลวรรณ ทัพวงค์ศรี ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดนัดสีเขียว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

วันที่ : 8 ก.ค. 60

          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 น. นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี ที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "ตลาดต้องชม" ตามโครงการตลาดนัดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นภายในตลาดนัดสีเขียวจังหวัดสุรินทร์ บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชน ภายใต้ชื่อ "ตลาดต้องชม" ที่เป็นเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ชุมชน เป็นกลไกในการเพิ่มช่องทางการด้านการตลาดให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ขณะเดียวกันเพื่อให้ผู้บริโภคได้พบกับผู้ผลิตโดยตรง สามารถเลือกซื้อสินค้าที่สด สะอาด ราคายุติธรรม โดยจังหวัดสุรินทร์ ได้คัดเลือกตลาดนัดสีเขียวจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็น "ตลาดต้องชม" แห่งที่สองของจังหวัดสุรินทร์ โดยได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ จัดให้มีป้ายแสดงราคาและเครื่องชั่งกลาง เพื่อให้เป็นไปตามเอกลักษณ์พาณิชย์และเกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภค

เข้าชม 700 ครั้ง