ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดต้องชม พญาเต่างอย ณ ลานพญาเต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร

วันที่ : 15 ก.ค. 60

          วันที่  15 กรกฎาคม 2560  เวลา 16.30 น. อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (ท่านดวงพร รอดพยาธิ์) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ตลาดต้องชม พญาเต่างอย" ณ ลานพญาเต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ชึ่งเป็นตลาดชุมชนที่เกิดขึ้นโดยท่านนายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์ นายอำเภอเต่างอย คนที่ 13 กับข้าราชการ พ่อค้า และชุมชน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 เพื่อเป็นสัญลักษณ์และศูนย์รวมใจของชาวเต่างอยและประชาชนโดยทั่วไป เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเน้นอัตลักษณ์ชุมชน ความเชื่อ ความศรัทธา เป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ปัจจุบันมีร้านค้าจำหน่ายประมาณ 80 ร้านค้า ยอดจำหน่ายวันละ 1.2 - 1.5 แสนบาท (จำหน่ายวันเสาร์-อาทิตย์) สินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าในพื้นที่ เช่น ไม้กวาด เครื่ิองจักรสาน ผ้าย้อมคราม เป็นต้น

เข้าชม 512 ครั้ง