ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานตลาดต้องชม ณ ตลาดท่าทองเมืองเก่า ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ : 26 มี.ค. 60

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง เปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดท่าทองเมืองเก่า พิพิธภัณฑ์เมืองท่าทอง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์) เป็นประธานเปิดงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายวิชวุทย์ จินโต) กล่าวต้อนรับ พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายวุฒิชัย วงษ์นาคเพ็ชร์) กล่าวรายงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง (นายภิรมณ์ สุขสม) กล่าวรายงานประวัติความเป็นมาในพิธีเปิดงาน ซึ่งเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศ ใช้ตลาดชุมชนในพื้นที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ใช้ชื่อตลาดต้องชม เป็นการยกระดับตลาดชุมชนให้มีการเผยแพร่ให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการยอมรับและเข้ามาใช้บริการในตลาดมากขึ้น

เข้าชม 469 ครั้ง