ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางวิไลวรรณ ทัพวงค์ศรี ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ถนนคนเดินสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย

วันที่ : 22 ก.ค. 60

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560  เวลา 17.00 น. นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี ที่ปรึกษาการพาณิชย์ เป็นประธานการเปิดงานตลาดต้อมชม ถนนคนเดินเมืองสุโขทัยธานี โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย เป็นผู้กล่าวต้องรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ประชาชนชาว จ.สุโขทัย และนักท่องเที่ยวร่วมงาน ซึ่งตลาดต้อมชม ถนนคนเดินเมืองสุโขทัยธานี เป็นตลาดชุมชนเมือง สินค้าร่วมสมัย โดยเน้น อาหารที่สะอาด อร่อย ราคายุติธรรม ปิดป้ายราคาชัดเจน อาหารปลอดสารพิษ เป็นตลาดที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาว จ.สุโขทัย และนักท่องเที่ยว ได้เลือกซื้อสินค้า มีที่พักผ่อน ตามวิถีของเมืองมรดกโลก 

เข้าชม 704 ครั้ง