ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วันที่ : 1 ส.ค. 60

          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฐ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดต้องชม” ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับพร้อมด้วย พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง นางสาวสุลัดดา ศรุตลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นายมนัส มีพงษ์ ผู้บริหารตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา สมาคม ชมรม และแขกผู้เกียรติเข้าร่วมงานพิธีเปิดฯ ครั้งนี้ โดยมีนางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีเปิด “ตลาดต้องชม” ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ณ บริเวณเรือใหญ่ ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จากนั้น นายกเมืองพัทยานำทีมล่องเรือพายชมวิถีชีวิต และชมสินค้าที่จำหน่ายในตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาเป็นสินค้าอาหาร 4 ภาคสินค้าหัตถกรรมสินค้า OTOP สินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคของชุมชนรวมจำนวน 385 ร้านค้า ซึ่งมียอดขายเฉลี่ยประมาณ 1.5-2 ล้านบาท ต่อวัน

          สำหรับตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นตลาดต้องชม แห่งที่ 3 ของจังหวัดชลบุรี และเป็นแห่งที่ 129 ของประเทศ ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา เป็นตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย 4 ภาคจำลองบรรยากาศเรือนไทย 4 ภาคตั้งอยู่กลางน้ำซึ่งเป็นแหล่งรวมของคนในชุมชนในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มีลานสาธิต 4 ภาคที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปที่มีภูมิปัญญาด้านศิลปะหัตถกรรมมาสาธิตจำหน่ายสินค้า ร่องเรือซื้อสินค้า

เข้าชม 687 ครั้ง