ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นายอิทธิพงษ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันที่ : 26 ก.ค. 60

      เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง อำเภอบางเลน  โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ดารารับเชิญ พร้อมด้วยผู้บริหารตลาด และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครปฐม ร่วมกันเปิดตลาดต้อง

          สำหรับในปี 2560 จังหวัดนครปฐมได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยส่งเสริม “ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง” ให้เป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดนครปฐม โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบสวยงาม ผู้ประกอบการร้านค้ามีการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ มีปริมาณและราคาที่เป็นธรรม มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าที่ชัดเจน มีเครื่องชั่งน้ำหนักที่ได้มาตรฐานกรมการค้าภายใน เพื่อสอบเทียบน้ำหนัก ทั้งนี้ได้ส่งเสริมและพัฒนาตามอัตลักษณ์พาณิชย์ควบคู่ไปกับการรักษาศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชน

เข้าชม 492 ครั้ง