ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นางสาวอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตลาดต้องชม ณ กาดฮิมน้ำอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

วันที่ : 5 ส.ค. 60

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 นางสาวอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดต้องชม...กาดฮิมน้ำอุโมงค์” ที่บริเวณสวนสาธารณะปิงห่าง หมู่ที่ 5 บ้านป่าเห็ว ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนให้การต้อนรับ ตลาดต้องชม...กาดฮิมน้ำอุโมงค์ เป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดลำพูน ตลาดแห่งนี้มีความเป็นตลาด “ภูมิวัฒนธรรม” คือ มีความเป็นธรรมชาติ มีสายน้ำ วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ อาหารการกินของคนในชุมชนกับสภาพแวดล้อมกลมกลืนไปกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่ยังคงสืบสานสู่รุ่นต่อรุ่น

เข้าชม 635 ครั้ง